Kanale për dush të gjeneratës së re me Borinni kapak.

“Borinni” kapaku parandalon aromat e pakëndshme nga kanalizimi madje edhe atëherë kur uji rrjedh nga kulluesi.

Prodhimi është patentuar në Entin patentues të Serbisë:Numri i patentit 1372

opistuskaalica

1. Grila elegant 2. Grila ideal 3. “Borinni” kapaku 4. Goma mbyllëse

5. Rrjeti i diletacionit 6. Trupi i kanalit 7. Spancer bronzi (* seti përmban njërën nga grilat)

Kanali dushit- Tiles

Katër lloje:550/700/750/800. Bazën prej Inoxi për pllakën e qeramikës prej 1 mm.
Pa aroma të pakëndshme nga vrimat e kanalizimit.
Lartësi e ulët e instalimit, çelik i pa ndryshkur, ABS me parakolp PVC dhe kornizën Inox
Kanal dushi me Borinni kapak, me lartësi 78 mm, me qarkullueshmëri deri 50 l/ min.

Tiles 550 – Shifra: 20.11
Tiles 700 – Shifra: 20.12
Tiles 750 – Shifra: 20.13
Tiles 800 – Shifra: 20.14

tuckanalicatiles3b
tuskanalicaelegant
Kanali dushit - Nice

Katër lloje:550/700/750/800. Korniza prej Inoxi dhe mbushja prej Inoxi e cila është deri në fund të kanalit.
Pa aroma të pakëndshme nga vrimat e kanalizimit.
Lartësia e ulët e instalimit, celik jo i ndryshkur, 1.2 mm, ABS.
Kanal dushi me Borinni kapak, i lartësisë 78 mm, me qarkullueshmëri deri 50 l/min.

Nice 550 – Shifra: 20.15
Nice 700 – Shifra: 20.16
Nice 750 – Shifra: 20.17
Nice 800 – Shifra: 20.18

tuskanalicaelegant
Kanal dushi - Ideal

Pesë lloje:550/700/750/800/850. Me vrima pa kornizë të plastikës. Pa aroma të pakëndshme nga vrimat e kanalizimit.Lartësi e ulët e instalimit, çelik jo i ndryshkur, 1.2mm, ABS. Kanali me Borinni përplasjen, i lartësisë 78 mm, me qarkullueshmëri deri 50 l /min.

Ideal 550 – Shifra: 20.01
Ideal 700 – Shifra: 20.02
Ideal 750 – Shifra: 20.03
Ideal 800 – Shifra: 20.04
Ideal 850 – Shifra: 20.05

tuskanalicaideal
Kanal dushi - Elegant

Pesë lloje 550/700/750/800/850. Pa vrima, të mbushura deri në fund të kanalit.
Pa aroma të pakëndshme nga vrimat e kanalizimit.
Lartësi e ulët e instalimit, çelik jo i ndryshkur, 1.2mm,ABS.
Kanal dushi me Borinni kapak, i lartësisë 78mm, me qarkullueshmëri  deri 50 l / min.

Elegant 550 – Shifra: 20.06
Elegant 700 – Shifra: 20.07
Elegant 750 – Shifra: 20.08
Elegant 800 – Shifra: 20.09
Elegant 850 – Shifra: 20.10

tuskanalicaglass-white
Kanal dushi - Glass(i bardhë)

Katër lloje 550/700/750/800. Xham i skalitur 8mm, kornizë Inox me parakolp PVC.
Pa aroma të pakëndshme nga vrimat e kanalizimit.
Lartësia e ulët e instalimit, çelik jo i ndryshkur, ABS
Kanal dushi me “Borinni kapak”, lartësia 78mm, me qarkullueshmëri deri 50 l / min.

Glass 550 – Shifra: 20.19
Glass 700 – Shifra: 20.20
Glass 750 – Shifra: 20.21
Glass 800 – Shifra: 20.22

tuskanalicaglass-black
Kanal dushi- Glass(i zi)

Katër lloje 550/700/750/800. Xham i skalitur 8mm, kornizë Inox me parakolp PVC.
Pa aroma të pakëndshme nga vrimat e kanalizimit.
Lartësia e ulët e instalimit, çelik jo i ndryshkur, ABS.
Kanal dushi me “Borinni përplasjen”, lartësia 78mm, me qarkullueshmëri deri 50 l / min.

Glass 550 – Shifra: 20.19
Glass 700 – Shifra: 20.20
Glass 750 – Shifra: 20.21
Glass 800 – Shifra: 20.22

tuskanalicaglass-green
Kanal dushi- Glass (I gjelbër)

Katër lloje 550/700/750/800. Xham i skalitur 8mm, kornizë Inox me parakolp PVC.
Pa aroma të pakëndshme nga vrimat e kanalizimit.
Lartësia e ulët e instalimit, celik jo i ndryshkur, ABS.
Kanal dushi me “Borinni përplasjen”, i lartësisë 78mm, me qarkullueshmëri deri 50 l / min.

Glass 550 – Shifra: 20.19
Glass 700 – Shifra: 20.20
Glass 750 – Shifra: 20.21
Glass 800 – Shifra: 20.22