Репарација на постоечките решетки со помош на Боринни клапни

Систем за решавање на проблемот со непријатните мириси од отворите за канализација со помош на нашиот нов производ Боринни клапната!
Боринни клапната својата примена ја наоѓа во: хотели, станбени и деловни објекти.
Боринни клапната креирана е со помош на цврст, најквалитетен поли-пропилен (pp).
Покрај стандардните димензии Ø113 возможна е изработка на помали димензии по специјално барање до најмали димензии Ø91.

Чекор 1

Подигнете го подвижниот дел на INOX решетката и исчистете ја нечистотијата околу работ на неподвижниот дел на решетката.

Чекор 2

На претходно исчистениот раб на неподвижната решетка нанесете тенок слој на силиконско лепило за да ја подготвите подлогата за Боринни клапната.

Чекор 3

Нa подготвената подлогата поставете ја Боринни клапната.

Чекор 4

Процесот на репарација се завршува со повторно враќање на подвижниот дел на INOX решетката.

Вградување на нова решетка со помош на Боринни клапната
Чекор 1

Отстранете го подвижниот дел на INOX решетката.

Чекор 2

Отстранете го и неподвижниот дел на решетката за да ја подготвите подлогата за Клик-Клак решетка со Боринни клапна и нанесете лепило.

Чекор 3

Поставување на новиот Клик-Клак неподвижен дел на решетката со Боринни клапна.

Чекор 4

Поставување на новиот подвижен дел на Клик-Клак решетката.