Туш канали од новата генерација со “Боринни” клапна.

“Боринни” клапната ги спречува непријатните мириси од канализацијата дури и кога водата ќе испари од сливникот.

Производот е патентиран во патентниот завод на Србија. Број на патент 1372

opistuskaalica

1. Решетка елегант  2. Решетка идеал  3. “Боринни” клапна 4. Заптивна гумичка

5. Дилатациска мрежичка  6. Тело на каналот  7. Лимен дистанцер (*сетот содржи една од решетките)

Туш канали - Tiles

Четири вида 550/700/750/800. Влошка од Inox зa керамичка плочка од 1 mm.
Без непријатни мириси од канализациските отвори.
Ниска висина на вградување, нерѓосувачки челик, ABS.
со ПВЦ oдбојници и Inox рамка.
Туш канал со Боринни клапна, со висина 78mm, проток дo 50 l / мин.

Tiles 550 – Шифрa: 20.11
Tiles 700 – Шифрa: 20.12
Tiles 750 – Шифрa: 20.13
Tiles 800 – Шифрa: 20.14

tuckanalicatiles3b
tuskanalicaelegant
Tуш канали - Nice

Четири вида 550/700/750/800. Рамка од inox и исполнување од inox кое е до крајот на каналот.
Без непријатни мириси од канализациските отвори.
Ниска висина на вградување, нерѓосувачки челик,1.2 mm, ABS.
Туш канал со Боринни клапна, со висина 78mm, проток дo 50 l / мин.

Nice 550 – Шифра: 20.15
Nice 700 – Шифра: 20.16
Nice 750 – Шифра: 20.17
Nice 800 – Шифра: 20.18

tuskanalicaelegant
Tуш канали- Ideal

Пет вида 550/700/750/800/850. Со дупчиња без рамковна пластика. Без непријатни мириси од канализациските отвори. Ниска висина на вградување, нерѓосувачки челик, 1.2 mm, ABS. Туш канал со Боринни клапна, со висина 78mm, проток дo 50 l / мин.

Ideal 550 – Шифра: 20.01
Ideal 700 – Шифра: 20.02
Ideal 750 – Шифра: 20.03
Ideal 800 – Шифра: 20.04
Ideal 850 – Шифра: 20.05

tuskanalicaideal
Tуш канали- Elegant

Пет вида 550/700/750/800/850. Без дупчиња, целосно исполнета до крајот на каналот.
Без непријатни мириси од канализациските отвори.
Ниска висина на вградување, нерѓосувачки челик, 1.2mm, ABS.
Туш канал со Боринни клапна, со висина 78mm, проток дo 50 l / мин.

Elegant 550 – Шифра: 20.06
Elegant 700 – Шифра: 20.07
Elegant 750 – Шифра: 20.08
Elegant 800 – Шифра: 20.09
Elegant 850 – Шифра: 20.10

tuskanalicaglass-white
Tуш канали- Glass(бели)

Четири вида 550/700/750/800. Калено стакло 8mm, inox рамка со ПВЦ одбојници.
Без непријатни мириси од канализациските отвори.
Ниска висина на вградување, нерѓосувачки челик, ABS.
Туш канал со „Боринни клапна“, со висина 78mm, проток дo 50 l / мин.

Glass 550 – Шифра: 20.19
Glass 700 – Шифра: 20.20
Glass 750 – Шифра: 20.21
Glass 800 – Шифра: 20.22

tuskanalicaglass-black
Tуш канали- Glass(црни)

Четири вида 550/700/750/800. Калено стакло 8mm, inox рамка со ПВЦ одбојници.
Без непријатни мириси од канализациските отвори.
Ниска висина на вградување, нерѓосувачки челик, ABS.
Туш канал со „Боринни клапна“, со висина 78mm, проток дo 50 l / мин.

Glass 550 – Шифра: 20.19
Glass 700 – Шифра: 20.20
Glass 750 – Шифра: 20.21
Glass 800 – Шифра: 20.22

tuskanalicaglass-green
Tуш канали- Glass(зелени)

Četiri vrste 550/700/750/800. Kaljeno staklo 8mm, inox okvir sa PVC odbojnicima.
Bez neprijatnih mirisa iz kanalizacionih otvora.
Niska visina ugradnje, nerđajući čelik, ABS.
Tuš kanalica sa “Borinni klapnom”, visine 78mm, protočnosti do 50 l / min.

Glass 550 – Шифра: 20.19
Glass 700 – Шифра: 20.20
Glass 750 – Шифра: 20.21
Glass 800 – Шифра: 20.22